Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizuje projekty o skali krajowej
i międzynarodowej.
Poprzez ciągły rozwój nawiązaliśmy współpracę z szerokim gronem ekspertów zrzeszających
specjalistów 
z różnych dziedzin. Należą do nich m.in.:
Dr hab. Mariusz Andrzejewski

finanse przedsiębiorstw, rynek kapitałowy, rachunkowość

jednostek gospodarczych, finansowanie projektów inwestycyjnych,

zarządzanie finansami

 Mgr Gabriela Bogusz

prawo podatkowe, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,

finanse organizacji pozarządowych i MŚP, rewizja finansowa

Dr Krzysztof Borodako

turystyka, badania strategiczne, przemysł spotkań, ruch turystyczny,

znaczenie turystyki dla gospodarki

 Mgr inż. Dorota Budzyńska-Wiska

zarządzanie firmą, marketing przedsiębiorstw, organizacja przedsiębiorstw,

finanse przedsiębiorstw, badanie predyspozycji przedsiębiorczych,

strategie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw

 

Dr Patrycja Brańka

rozwój terytorialny, rozwój obszarów wiejskich, rozwój małych i średnich

miast, metody analizy regionalnej, internacjonalizacja gospodarki

Dr Sebastian Brańka

marketing terytorialny, marketing miasta, aktywność promocyjna miast,

marketing w sektorze handlu i usług, ekonomika podziemnego

magazynowania gazu ziemnego

Michał Faber

marketing, e-biznes, inkubacja innowacyjnych przedsięwzięć,

nowe technologie, ochrona prywatności

Dr Konrad Grabiński

rachunkowość, sprawozdawczość finansowa, analiza finansowa,

planowanie finansowe

 Mgr Zofia Gródek-Szostak

audyty technologiczne przedsiębiorstw, innowacje w MSP, 

zarządzanie procesem transferu technologii w przedsiębiorstwach, 

pozyskiwanie środków publicznych (UE) na rozwój przedsiębiorstw,

zarządzanie projektami w tym B+R

 

Dr Krzysztof Jakóbik

statystyka społeczna, ekonomika ochrony zdrowia, demografia,

doświadczenie w opracowaniu metodologii i organizowaniu

badań statystycznych

 

Mgr Maciej Kamiński

zarządzanie firmą, projekty badawcze, pozyskiwanie środków publicznych

(UE) na rozwój przedsiębiorstw, analiza i badanie rynku, konstruowanie

biznesplanów

 

Mgr inż. Stanisław Kania

zarządzanie projektami, pozyskiwanie środków publicznych (UE)

na rozwój przedsiębiorstw, strategie rozwoju i konkurencyjności

przedsiębiorstw

 

Dr Małgorzata Kosała

innowacyjność i przedsiębiorczość, zarządzanie przedsiębiorstwami

(szczególnie MSP), rozwój MSP, zarządzanie innowacjami,

kreatywność i innowacyjność

 Mgr Tomasz Kucharski

prawo gospodarcze, stowarzyszenia i fundacje

 

Mgr Przemysław Kułyk

zarządzanie firmą, marketing przedsiębiorstw, organizacja

przedsiębiorstw,finanse przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków

publicznych (UE) na rozwój przedsiębiorstw,

konstruowanie biznesplanów

 

Mgr Tomasz Kusio

konkurencyjność, innowacyjność, komercjalizacja badań naukowych,

nauka, transfer wiedzy, konstruowanie biznesplanów

 

Mgr Marta Lampart

radca prawny, prawo własności intelektualnej, prawo cywilne,

prawo związane z nieruchomościami, prawo pracy, prawo gospodarcze

 Dr Marek Makowiec

miękkie aspekty zarządzania, opracowywanie biznes planów,

przedsiębiorczość akademicka, komercjalizacja i transfer technologii,

finansowanie rozwoju MSP

 

Mgr Anna Malińska-Łagudza

fundusze strukturalne UE, konstruowanie biznesplanów,

strategie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw, sektor MSP

 

Dr Bartłomiej Marona

gospodarowanie nieruchomościami, opłacalność inwestycji,

zarządzanie w sektorze publicznym, nadzór właścicielski

 

 Dr Tomasz Maślanka

zarządzanie firmą, finanse przedsiębiorstw,

konstruowanie biznesplanów

Dr Arkadiusz Mroczek

zarządzanie projektami, pozyskiwanie środków publicznych (UE)

na rozwój przedsiębiorstw, strategie rozwoju i konkurencyjności

przedsiębiorstw, marketing, e-biznes

 

Mgr Mateusz Mrozowski

zachowania organizacyjne, techniki sprzedaży, rozwój przedsiębiorczości

 

Dr Agata Niemczyk

zachowania konsumentów na rynku turystycznym, turystyka

kulturowa i jej formy, turystyka biznesowa, marketing w turystyce,

marketing terytorialny

 

Mgr Karolina Orzeł

franczyza, FMCG, technologie wspierające zarządzanie

przedsiębiorstwem (MRP, CRM, ERP, BI), zakładanie działalności

gospodarczej, techniki sprzedaży 

Dr Marcin Osikowicz

rachunkowość, podatki, projekty inwestycyjne, dotacje unijne

 

Mgr Renata Pawłowska

marketing, analiza i badanie rynku, konstrukcja biznesplanów

 Dr Marcin Piątkowski

 

przedsiębiorczość, strategie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw,

konstruowanie i ocena biznesplanów, fundusze strukturalne UE

dla przedsiębiorstw, innowacje i przedsiębiorczość, działalność

inwestycyjna MŚP, badania i analizy rynku, informatyczne

systemy zarządzania przedsiębiorstwem

 

Dr Grażyna Plichta

analiza i badanie rynku, badania marketingowe

 

 

Dr Jarosław Plichta

zarządzanie, marketing, handel, merchandising, e-commerce,

sprzedaż, performance management

 

 

Dr hab. Renata Seweryn

turystyka, hotelarstwo, marketing miast i regionów turystycznych,

zachowania turystów na rynku, badania ruchu turystycznego

Dr Jerzy Skrzypek

biznesplany, studia wykonalności, wnioski unijne, wycena

wartości przedsiębiorstwa 

Mgr Mariusz Sołtysik

projektowanie strategii, systemy zarządzania, analiza i projektowanie

procesów zarządzania, zarządzanie projektami

 

Mgr Maria Sroka-Ozimek

germanista - lektorat języka niemieckiego, prowadzone

kursy: język ogólny A1- C1, język niemiecki w miejscu pracy,

w biznesie – Wirtschaftsdeutsch, tłumacz przysięgły j. niemieckiego

 

 Mgr Tomasz Stawarz

finansowanie projektów inwestycyjnych, e-biznes, inkubacja

innowacyjnych przedsięwzięć, nowe technologie, zarządzanie projektami

Mgr Rafał Sułkowski

finansowanie rozwoju MSP, finansowe instrumenty wsparcia

przedsiębiorczości,zarządzanie finansami, finanse organizacji

pozarządowych i przedsiębiorstwspołecznych,

zarządzanie projektami

Dr Renata Winkler

zarządzanie wiedzą, negocjacje w biznesie, zachowania organizacyjne,

techniki sprzedaży

Dr Krzysztof Woźniak

zarządzanie projektami, systemy informacji menedżerskiej,

e-biznes, zarządzanie strategiczne, projekty europejskie

 

eksperci