Jak Cię widzą tak Cię piszą, czyli...
...udana konferencja wizytówką profesjonalizmu

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy pomoc przy organizacji tego typu przedsięwzięć. Nasze usługi świadczymy kompleksowo lub tylko w wybranym zakresie, dla grup od kilkunastu do kilkuset osób. Budżet imprezy konferencyjnej będzie jasno określał wielkość prowizji oraz kwotę przeznaczoną na statutową działalność Fundacji. Podejmując współpracę z nami mają Państwo nie tylko gwarancję doskonałej usługi ale i unikatową możliwość wsparcia Fundacji na polu społeczności uniwersyteckiej.

Co możemy Państwu zaoferować?

 • Pomożemy precyzyjnie zaplanować Państwu program konferencji oraz opracujemy budżet i skoordynujemy go z programem. Podczas przygotowań na bieżąco będziemy monitorować wpływy i wydatki. Zbierzemy i zweryfikujemy wpłaty od uczestników indywidualnych, wystawców i sponsorów. Wystawimy potrzebne dokumenty i wyślemy faktury. Sporządzimy też dla Państwa aktualne raporty finansowe. Na każdym etapie będą Państwo mieli kontrolę nad saldem płatności poszczególnych uczestników. Te informacje będą dostępne w sekretariacie. Na koniec przedstawimy rozliczenie finansowe.
 • Kompleksowo poprowadzimy sekretariat kongresu. Naszą pracę zaczniemy na wiele tygodni przed konferencją. Z odpowiednim wyprzedzeniem zapakujemy i roześlemy komunikaty informacyjne do potencjalnych uczestników. Od tej chwili jesteśmy codziennie do dyspozycji naszych gości, odpowiadając na pytania, wyjaśniając wątpliwości i udzielając dodatkowych informacji. Można się z nami łatwo skontaktować telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. W miarę nadsyłania zgłoszeń na bieżąco rejestrujemy uczestników oraz odnotowujemy ich życzenia. W międzyczasie prowadzimy bieżącą korespondencję z prelegentami planowanych wystąpień, wygłaszanych wykładów i prezentowanych prac naukowych.
 • Przed przyjazdem gości przygotujemy materiały konferencyjne. Zapakujemy je do teczek oraz dostarczymy do obiektu kongresowego.

 • Podczas konferencji w pełnym zakresie poprowadzimy recepcję konferencyjną. Każdy uczestnik, po sprawdzeniu salda płatności, otrzyma od nas materiały naukowe, program, identyfikator oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji. W każdej chwili podczas obrad udzielimy informacji, doradzimy i odpowiemy na pytania naszych gości.

 • Wynajmiemy obiekt najlepszy do organizacji kongresu. Wyposażymy go w profesjonalny sprzęt audiowizualny. Z odpowiednim wyprzedzeniem dokonamy rezerwacji sal. Nie zapomnimy o zamówieniu pomieszczeń technicznych i magazynu. Przed konferencją kompleksowo przygotujemy sale oraz zadbamy o ich techniczne wyposażenie. Podczas imprezy będziemy dbać, aby obrady przebiegały bez żadnych zakłóceń.

 • Zadbamy o wszechstronną organizację i obsługę techniczną obrad. Przed kongresem szczegółowo zapoznamy się z potrzebami prelegentów w zakresie wyposażenia audiowizualnego i dobierzemy odpowiednią konfigurację.

 • Zapewnimy pełną obsługę poligraficzną i plastyczną konferencji. Przygotujemy wydawnictwa kongresowe, identyfikatory i certyfikaty. Oznakujemy miejsce obrad, wykonamy logo i banery.

 • Zatroszczymy się o wyżywienie uczestników konferencji. Zapewnimy smaczne posiłki w miejscu obrad. W oparciu o budżet konferencji zaproponujemy odpowiedni wariant cateringu dla uczestników. Następnie ustalimy menu oraz liczbę porcji. Podczas konferencji zadbamy o aranżację miejsca do serwowania posiłków obiadowych oraz poczęstunków kawowych. Zależnie od programu i budżetu kompleksowo przygotujemy koktajl, uroczysty bankiet lub plenerowe spotkanie integracyjne.

 • Państwa gościom zaoferujemy zakwaterowanie w atrakcyjnych cenach. Z dużym wyprzedzeniem zarezerwujemy szeroką gamę miejsc zakwaterowania, aby ją następnie udostępnić naszym gościom.

 • Kompleksowo zorganizujemy podróż szczególnie ważnych gości i prelegentów. Przed kongresem uzgodnimy daty pobytu i szczegóły podróży. Zapewnimy również autokarowe transfery uczestników z hoteli na obrady i imprezy towarzyszące. Dla osób przyjeżdżających własnymi samochodami wyznaczymy i oznakujemy parkingi. Podczas kongresu zadbamy też, aby korzystali z nich tylko nasi goście.

Zakres usług

Przed konferencją:
 • Opracowanie programu imprezy, harmonogramu obrad i imprez towarzyszących
 • Przygotowanie budżetu przedsięwzięcia
 • Organizacja biura konferencji
 • Prowadzenie korespondencji
 • Rejestracja przez WWW (stworzenie internetowego formularza rejestracyjnego)
 • Wysyłka zaproszeń, RSVP, bazy danych
 • Przyjmowanie wpłat (wpisowe), wystawianie i wysyłka faktur
 • Prowadzenie rachunku imprezy i rozliczenie kosztów
 • Obsługa poligraficzna i plastyczna (projekt logo, zaproszeń i formularzy zgłoszeniowych, identyfikatorów)
 • Projekt i produkcja materiałów reklamowych promujących konferencję (gadżety, upominki)
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych i konferencyjnych dla uczestników
 • Selekcja lokalizacji i wynajem pomieszczeń
 • Przygotowanie profesjonalnego sprzętu audiowizualnego do prezentacji
 • Rezerwacja miejsc parkingowych, szatni
 • Przygotowanie i rozmieszczenie znaków kierunkowych
 • Analiza zapotrzebowania na noclegi różnych standardów i cen
 • Rezerwacje hoteli i obiektów na imprezy towarzyszące
 • Ocena zapotrzebowania na posiłki i napoje oraz uwzględnienie ich w programie konferencji
 • Catering: uroczyste kolacje, przerwy kawowe, lunche
 • Opracowanie programu imprez towarzyszących (oprawa artystyczna)

W trakcie konferencji:
 • Koordynacja przedsięwzięcia – osobisty nadzór na miejscu
 • Obsługa recepcji uczestników i informacji
 • Dystrybucja materiałów konferencyjnych
 • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu technicznego i jego obsługa
 • Kontrola faktur, rachunków i rozliczeń
 • Realizacja dodatkowych zamówień
 • Zarządzanie programami towarzyszącymi
 • Dokumentacja zdjęciowa

Po konferencji:
 • Przygotowanie szczegółowych raportów
 • Rozliczenie budżetu, kosztów i przychodów z konferencji
 • Przygotowanie wydawnictwa pokonferencyjnego i jego dystrybucja

Uproszczony schemat współpracy

 • Wstępne ustalenia potrzeb organizatora konferencji
 • Określenie zakresu współpracy, terminów realizacji i podziału ról
 • Kalkulacja budżetu – koszty konferencji uzależnione są od następujących czynników:
  • miejsca organizacji przedsięwzięcia
  • ilości uczestników
  • zakresu współpracy z Państwa katedrą
  • pozyskanych sponsorów
  • wybranego pakietu gadżetów
 • Wyznaczenie osób do kontaktu z ramienia katedry
 • Stworzenie harmonogramu realizacji zadań
 • Spotkanie podsumowujące całość przedsięwzięcia

ZAPRZASZAMY DO WSPÓŁPRACY