W poszukiwaniu środków na rzecz Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wychodząc naprzeciwko potrzebom i oczekiwaniom otoczenia gospodarczego kierujemy do wszystkich podmiotów gospodarczych i organizacji samorządowych ofertę usług konsultingowych i badawczych realizowanych przez środowisko Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

wykres

W zakresie oferowanych usług realizujemy projekty i opracowania m.in. z zakresu:

a) Organizacje samorządowe:

 • opracowania strategii rozwoju miast,
 • opracowania polityki mieszkaniowej dla gmin oraz cząstkowych zagadnień z tego zakresu (np. w zakresie restrukturyzacji zarządzania zasobami komunalnymi, jak też organizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego) oraz planów operacyjnych itp.,
 • opracowania studiów wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych dla uzyskania finansowania z funduszy UE, dla przedsięwzięć inwestycyjnych m.in. z zakresu infrastruktury komunalnej,
 • studia wykonalności dotyczące przedsięwzięć energetycznych (m.in. źródła energii odnawialnej, przedsięwzięcia termomodernizacyjne itp.),
 • oszacowania ekonomicznych skutków realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wdrażania zadań wynikających z tych planów (np. z zakresu budowy sieci komunalnych),
 • przygotowywanie strategii rozwoju handlu oraz oszacowania skutków budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych,
 • restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz zakładów komunalnych,
 • opracowywania Planów Rozwoju Lokalnego, Programów Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i innych,
 • wykonywanie, opracowywanie badań rynkowych i badań opinii społecznej na potrzeby organizacji samorządowych i społeczności lokalnych.
kalkulator

b) Podmioty gospodarcze:

 • opracowania studiów wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych dla uzyskania finansowania z funduszy UE,
 • wykonywanie oraz opracowywanie badań rynkowych i marketingowych,
 • przygotowywanie programów restrukturyzacji,
 • sporządzanie analiz finansowych i ekonomicznych,
 • przygotowywanie strategii działania firmy oraz strategii funkcjonalnych,
 • studia wykonalności projektów inwestycyjnych,
 • opracowywanie strategii prywatyzacyjnych,
 • wyceny przedsiębiorstw,
 • wyceny majątku,
 • audyt personalny,
 • projektowanie systemów wynagrodzeń.
graf 3d