Serdecznie witamy na stronie internetowej Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Chcemy wzbudzić Państwa zainteresowanie działalnością naszej Fundacji i jednocześnie zachęcić do realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W ostatnim roku kalendarzowym podejmowaliśmy następujące przedsięwzięcia związane ze środowiskiem akademickim:

 • Wspieranie działalności organizacji studenckich i studenckich kół naukowych (np. współorganizacja Juwenaliów 2011, „Szkoła Letnia Pontes”, organizacja wyjazdu naukowo-integracyjnego);

 • Inicjowanie i realizację przedsięwzięć na rzecz środowiska akademickiego i lokalnego, w tym studentów, absolwentów i pracowników UEK oraz ich rodzin (pomoc w przygotowaniu „Zjazdu Absolwentów” w Krępnej - Stowarzyszenie Absolwentów UEK, organizacja praktyki dla studentki UEK);

 • Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz osób pokrzywdzonych przez los, w tym szczególnie na rzecz byłych i obecnych pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (pierwszego z cyklu koncertów charytatywnych „Live for Life”, realizacja działań Wolontariatu przy Fundacji UEK na rzecz wychowanków domów dziecka, akcji „Zimowy Uśmiech Dziecka”);

 • Realizację projektów finansowanych bądź współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, budżetu Państwa oraz dobrowolnych wpłat instytucji i osób prywatnych („Uniwersyteckie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej”, „Świętokrzyska Szkoła Biznesu – spin off, spin out”, "Stworzenie internetowej platformy wymiany informacji oraz transferu technologii eWeb"). 

Nie stroniliśmy również od otoczenia biznesowo-administracyjnego, np.: 

 • W ramach prowadzonej działalności wydawniczej zrealizowano, we współpracyz jednostkami UEK 23 publikacje książkowe; 
 • Działalność wydawnicza Fundacji jest także od 2008 roku związana z wydawaniem kwartalnika „Świat Nieruchomości” (czasopismo punktowane);
 • W czerwcu 2011 r. Fundacja otwarła w podziemiach budynku „Księżówka” (teren UEK) klub dla pracowników i studentów UEK. Lokal o nazwie „Klub Grota 2” integruje środowisko pracowników, studentów i absolwentów UEK; 
 • Podobnie jak w latach ubiegłych Fundacja w 2011 r. kontynuowała działalność związaną z prowadzeniem parkingu dla studentów UEK;
 • W 2011 roku Fundacja wspólnie z Katedrą Turystyki UEK zrealizowała kolejną edycję projektu badawczego na rzecz Urzędu Miasta Krakowa pt. „Turystyka MICE w Krakowie w 2011 roku – Gestorzy, PCO”;
 • W ramach pozyskiwania funduszy na realizację celów statutowych fundacja rozpoczęła współpracę z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA oraz Polskim Koksem SA. W ramach podejmowanych działań fundacja wykona ekspertyzy oraz przeprowadzi badania rynku wykorzystując do tego potencjał intelektualny pracowników UEK;
 • Od października 2011 r. Fundacja wspólnie ze Studium Języków Obcych UEK rozpoczęła działalność związaną z nauką języków obcych;
 • Kontynuując działania rozpoczęte w 2010 r. Fundacja wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym, Stowarzyszeniem Absolwentów UEK i Korporacją UEK zorganizowała „I Charytatywny Bal Błękitny Absolwenta UEK”; 

Fundacja wspierając jednostki UEK współorganizowała w 2011 r. konferencje (m.in. z Katedrą Rachunkowości Finansowej, Kołem Naukowym Konsultingu, Katedrą Metod Organizacji i Zarządzania, Katedrą Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedrą Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Katedrą Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Wydziałem Zarządzania). 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy przy realizacji zadań i założeń wynikających ze statutu Fundacji.

 

Prezes Zarządu

Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

Dr Jarosław Plichta