Konferencje

Zakres usług jakie Fundacja UEK może zaproponować Państwu podczas organizacji wydarzeń naukowych

 

pełna oferta

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom środowiska akademickiego i potrzebom uproszczenia procedur związanych z organizacją konferencji, sympozjów i innych wydarzeń naukowych, Fundacja UEK oferuje pomoc przy przygotowaniu tego typu przedsięwzięć.

Nasze usługi obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z zapewnieniem obsługi finansowej.

Współorganizujemy eventy obejmujące od kilkunastu do kilkuset uczestników, odbywające się zarówno na terenie Kampusu UEK jak i na terenie Krakowa lub innej atrakcyjnej lokalizacji.

Nasza oferta obejmuje działania:

Przed konferencją

 • Przygotowanie budżetu przedsięwzięcia

 • Przyjmowanie wpłat (wpisowe), wystawianie i wysyłka faktur uczestnikom

 • Rejestrowanie wpłat uczestników w systemie konferencyjnym

 • Pomoc w pozyskaniu środków od sponsorów, podpisywanie stosownych umów

 • Prowadzenie rachunku imprezy

 • Rozliczenie kosztów

 • Obsługa poligraficzna i plastyczna (projekt logo, materiały graficzne)

 • Projekt i produkcja materiałów reklamowych promujących konferencję (gadżety, upominki)

 • Rezerwacje hoteli i obiektów na imprezy towarzyszące

 • Zawieranie stosownych umów dotyczących oprawy artystycznej wydarzenia

W trakcie konferencji

 • Kontrola faktur, rachunków i rozliczeń

 • Realizacja dodatkowych zamówień

  Po konferencji

  • Przygotowanie  rozliczenia budżetu konferencji

  • Rozliczenie kosztów

  • Przygotowanie wydawnictwa pokonferencyjnego

  Usługa gastronomiczna

  Dodatkowo, dzięki profesjonalnemu zapleczu gastronomicznemu Klubu Grota 2, możemy przygotować dla Gości:

  • Przerwę, serwis kawowy
  • Powitalny koktajl
  • Lunch/obiad

   

  Współpraca z Fundacją UEK w zakresie organizacji konferencji to przede wszystkim sprawność działania i swoboda w dysponowaniu budżetem konferencyjnym.

  Nawiązanie współpracy wymaga jedynie bezpośredniego kontaktu, określenia zakresu i harmonogramu działań, podziału zadań i podpisania porozumienia o współpracy.

  Na poczet finansowania swoich działań statutowych i bieżące koszty związane z organizacją wydarzenia Fundacja UEK pobiera prowizję stanowiącą 10% procent budżetu wydarzenia.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy*.

  * dokładna prowizja jest ustalana indywidualnie, w zależności od specyfiki przedsięwzięcia

  30 zorganizowanych wydarzeń naukowych

  Na przestrzeni lat działalności Fundacji UEK udało się z sukcesem zorganizować przeszło 30 konferencji i sympozjów

  Współpraca organizacyjna

  możliwa jest kompleksowa obsługa organizacji konferencji, w  tym: planowanie, marketing, obsługa graficzna konferencji

  Bezpieczeństwo transakcji

  przyjmowanie wpłat, rozliczenie kosztów konferencji, kompleksowa obsługa finansowa

  W ostatnich latach współorganizowaliśmy następujące wydarzenia naukowe:

  2019
  • Międzynarodowa Konferencja „Emerging Economies in Transition” (Katedra Rynków Finansowych);
  • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” (Wydział Zarządzania).
  • XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie restrukturyzacją. Innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian”, Krynica-Zdrój, 16-18 października 2019 (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw);
  • IX Międzynarodowa Konferencja „Sprawozdawczość i rewizja finansowa”, Kraków, 12-13 grudnia 2019.

  2018

  • Konferencja Naukowa GOSPODARKA 4.0 (Koło Naukowe Procesu Zarządzania);
  • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” (Wydział Zarządzania);
  • VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych (Katedra Turystyki);
  • XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój
   i efektywność w obliczu zmian (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw);

  2017

  • Konferencja „Festiwal Controllingu i Finansów” (Koło Naukowe Controlingu i Finansów);
  • I Ogólnopolska Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa Turystyki EconfTour (Koło Naukowe Turystyki);
  • Symulacja Obrad ONZ „Cracow Model United Nations – KrakMUN (Koło Naukowe Studiów Europejskich „Universum”);
  • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” (Wydział Zarządzania);
  • Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania i dylematy nauk
   o przedsiębiorczości” – 80-lecie Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK
   oraz 50-lecie pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. R. Borowieckiego (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw);
  • IX Konferencja Naukowa „Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym (Katedra Procesu Zarządzania);
  • Konferencja Naukowa „Nieruchomości i inwestycje – aspekty globalne” (Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego);
  • VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego (Katedra Marketingu);
  • International Scientific Conference Financial Reporting and Auditing: “Challenges and Opportunities for Accounting Researchers and Educators (Katedra Rachunkowości Finansowej);
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi” (Wydział Finansów i Prawa);
  • XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy
   i struktury w obliczu zmian” (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw);

  2016

  • Symulacja Obrad ONZ „Cracow Model United Nations – KrakMUN” (Koło Naukowe Studiów Europejskich „Universum”);
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” (Wydział Zarządzania);
  • XXI Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych” (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw);
  • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu” (Katedra Metod Organizacji i Zarządzania);
  • Sympozjum Naukowo-Integracyjne (Koło Naukowe Controlingu i Finansów);

  2015

  • 11th International Conference of ASECU “Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development” (Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych);
  • Symulacja Obrad ONZ „Cracow Model United Nations – KrakMUN” (Koło Naukowe Studiów Europejskich „Universum”);
  • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” (Wydział Zarządzania);
  • XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji” (Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw);
  • „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne” (Katedra Rachunkowości Finansowej);
  • Międzynarodowa Konferencja „Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych” (Studium Języków Obcych UEK);

  Znajdź nas

  Jesteśmy na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w Domu Ogrodnika, I piętro nad sekretariatem UEK

  ul. Rakowicka 27
  31-510 Kraków

  +48 12 293 74 63
  fundacja@uek.krakow.pl

  Napisz do nas