Zarząd

dr Jarosław Plichta - Prezes Zarządu
dr Jarosław Bober - Członek Zarządu
mgr Katarzyna Kwaśniak - Członek Zarządu

Rada

prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół - Przewodniczący Rady

prof. dr hab. Wacław Adamczyk

prof. dr hab. Wanda Sułkowska

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

prof. dr hab. Tadeusz Grabiński