FUNDACJA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE

Kim jesteśmy?

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powstała w 2004 roku. Nasza działalność o charakterze edukacyjnym ukierunkowana jest w szczególności na wsparcie środowiska akademickiego w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych i technicznych. Zajmujemy się głównie organizacją oraz wsparciem konferencji, kongresów, seminariów, szkoleń i kursów. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom studentów, aby stwarzać im realne szanse rozwoju.

Konkurs o grant Fundacji UEK

Fundacja UEK realizując swoje założenia statutowe na rzecz środowiska akademickiego ukierunkowała swoje działania w tym roku na wsparcie kół naukowych, czynnie funkcjonujących przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Pula nagród wynosi 10 000 złotych. Przyznaje się I nagrodę w wysokości 4 000 zł, odpowiednio II nagrodę – 3 000 zł, III nagrodę – 2 000 zł i wyróżnienie w kwocie 1 000 zł.

Wyniki konkursu już wkrótce.

Klub Grota 2

Klub Grota 2 to (nie)zwykła kawiarnia znajdująca się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest to miejsce spotkań w stylowych piwnicznych wnętrzach zapewniających relaksującą atmosferę do pracy i nauki.

Fundacja UEK oferuje możliwość wynajęcia sal szkoleniowych, obsługę cateringową oraz organizację przerw kawowych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Parking Fundacji UEK

Zapraszamy do skorzystania z naszego parkingu. Wjazd od al. Pułkownika Władysława Beliny-Prażmowskiego. Parking czynny 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

Cena 4zł/h. Możliwość zakupu abonamentu.

lat Fundacji UEK

lat Klubu Grota 2

konferencji naukowych

godzin kursów Quest

– U NAS NAUKA ŁĄCZY SIĘ Z BIZNESEM –

dr hab. Jarosław Plichta, prof. UEK

dr hab. Jarosław Plichta, prof. UEK

Parę słów od Prezesa Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to zespół zaangażowanych ludzi, którym bliska jest idea społecznego uczestnictwa i działania na rzecz środowiska akademickiego.  Od blisko 20 lat Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie konsekwentnie realizuje wytyczone cele i zadania, jakie przyświecały jej Fundatorowi – Rektorowi Prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu. Jako organizacja non-profit, blisko związana ze środowiskiem akademickim oraz jego otoczeniem, Fundacja UEK wzmacnia od samego początku relacje zarówno pomiędzy pracownikami, studentami, jak i pozostałymi interesariuszami. Tym samym wspiera Uczelnię w realizacji III misji, co przejawia się wieloma przedsięwzięciami o charakterze naukowym, tj. seminaria, konferencje naukowe czy projekty krajowe i międzynarodowe. Ponadto, Fundacja podjęła się takich inicjatyw jak prowadzenie działalności wydawniczej, organizacja kursów i szkoleń dla studentów oraz wsparcie rzeczowe i finansowe najbardziej palących potrzeb dydaktycznych i naukowych jednostek i pracowników UEK. Na podkreślenie zasługuje wsparcie dzieci i młodzieży w ramach wolontariatu oraz dedykowanych grantów. Ciągle rozwijamy działalność legendarnego w krakowskim środowisku akademickim Klubu Grota, kultywując jego tradycję. Naszym zamiarem jest stworzenie z Klubu Grota 2 międzypokoleniowego miejsca spotkań. Wierzymy, że przy udziale całego środowiska osiągniemy zamierzone efekty a 100-lecie założenia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otworzy kolejny rozdział w historii Fundacji UEK. Za dotychczasowe zaangażowanie wszystkim dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Kampus UEK, Dom Ogrodnika, I piętro

Adres e-mail: fundacja@uek.krakow.pl
nr tel.: +48 12 293 74 63 (Fundacja)
nr tel.: +48 575 855 999 (Parking)

Skontaktuj się z nami!

4 + 12 =