JEDNOSTKI AKADEMICKIE

47 wydarzeń naukowych

Fundacji UEK udało się z sukcesem współorganizować lub zapewnić kompleksową usługę finansową przeszło 40 konferencji i sympozjów.

Współpraca organizacyjna

Oferujemy kompleksową obsługę organizacji konferencji, w tym: planowanie, marketing, zaplecze graficzne.

~

Bezpieczeństwo transakcji

Zajmujemy się przyjmowaniem wpłat, rozliczeniem kosztów konferencji oraz zapewniamy obsługę finansową.

Nasza oferta

1. Przed konferencją

 • Przygotowanie budżetu przedsięwzięcia
 • Przyjmowanie wpłat (wpisowe), wystawianie i wysyłka faktur uczestnikom
 • Rejestrowanie wpłat uczestników w systemie konferencyjnym
 • Pomoc w pozyskaniu środków od sponsorów, podpisywanie stosownych umów
 • Prowadzenie rachunku imprezy
 • Rozliczenie kosztów
 • Obsługa poligraficzna i plastyczna (projekt logo, materiały graficzne)
 • Projekt i produkcja materiałów reklamowych promujących konferencję (gadżety, upominki)
 • Rezerwacje hoteli i obiektów na imprezy towarzyszące
 • Zawieranie stosownych umów dotyczących oprawy artystycznej wydarzenia

   2. W trakcie realizacji

   • Kontrola faktur, rachunków i rozliczeń
   • Realizacja dodatkowych zamówień
   • Nadzór nad dodatkowymi zamówieniami, np. dot. oprawy artystycznej

    3. Po konferencji

    • Weryfikacja budżetu konferencji
    • Finalizacja platności związanych z kosztami dot. konferencji
    • Realizacja wydawnictwa pokonferencyjnego

    Usługa gastronomiczna

    Dodatkowo, dzięki profesjonalnemu zapleczu gastronomicznemu Klubu Grota 2, możemy przygotować dla Gości:

    • Przerwy kawowe
    • Zaplecze gastronomiczne (lunch, obiad)
    • Dodatkowe usługi realizowane bezpośrednio w miejscu konferencji

    Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółową ofertą realizacji świadczeń
    oraz ustalenia indywidualnej wyceny wydarzenia.

    Serdecznie zapraszamy do współpracy

    Konferencje naukowe współorganizowane przez Fundację UEK

    2023

    • XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, „Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo”, Kraków, 24-25 maja 2023 r.
    • XII Zjazd Katedr ZZL, Kraków, 6-7 lipca 2023 r.
    • XXIX Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Kraków, 11-13 września 2023 r.
    • Konferencja naukowa pt. „Zarządzanie organizacjami w erze cyfrowej. Wyzwania, trendy, koncepcje”, Zakopane, 14-16 września 2023 r.
    • XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Zarządzanie restrukturyzacją. Gospodarka i przedsiębiorstwo w obliczu kryzysów”, Krynica-Zdrój, 25-27 października 2023 r.
    • The 11th International Conference „Financial reporting and auditing: challenges of a transformation era”, Kraków, 11-12 grudnia 2023 r.

    2022

    • XXIV Warsztaty Metodologiczne im. Prof. dr. hab. Stefana Mynarskiego, 9 maja 2022 r. 
    • XI edycja konferencji z cyklu „Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym”, pt. „Struktury, procesy i projekty we współczesnych organizacjach”, 7-9 września 2022 r.
    • XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”, 26-27 października 2022 r. 

    2021

    • XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”, 22-23 września 2021 r.
    • III Seminarium „Szacowanie nieruchomości metodą dyferencyjną” z warsztatami dla rzeczoznawców majątkowych „Określanie zmniejszenia wartości nieruchomości metodą dyferencyjną w OOU lotnisk, dróg, linii kolejowych i zakładów przemysłowych”, 21 września 2021 r.
    • The 10th International Conference „Financial Reporting and Auditing: Challenges and Opportunities Created by the COVID-19 Pandemic”, 9 grudnia 2021 r.

    2020 (online)

    • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa NAWNE – „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych”, 1-2 czerwca 2020 r. 
    • XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”, 28-29 października 2020 r.
    • X edycja konferencji pt. „Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym”, 23-25 września
     2020 r. 
    • Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości „Egzogeniczne i endogeniczne uwarunkowania rachunkowości”, 23-25 września 2020 r. 

    2019

    • Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w biznesie”, Kraków, 14-15 maja 2019 r.
    • Międzynarodowa Konferencja „Emerging Economies in Transition”, Kraków, 28-19 maja 2019 r.
    • XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” , Kraków, 29-30 maja 2019 r. 
    • XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie restrukturyzacją. Innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian”, Krynica-Zdrój, 16-18 października 2019 r. 
    • IX Międzynarodowa Konferencja „Sprawozdawczość i rewizja finansowa”, Kraków, 12-13 grudnia 2019 r. 

    2018

    • Konferencja Naukowa GOSPODARKA 4.0 
    • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo” 
    • VI Ogólnopolska Konferencja Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych 
    • XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie restrukturyzacją. Rozwój i efektywność w obliczu zmian

    2017

    • Konferencja „Festiwal Controllingu i Finansów”
    • I Ogólnopolska Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa Turystyki EconfTour
    • Symulacja Obrad ONZ „Cracow Model United Nations – KrakMUN
    • IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”
    • Jubileuszowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania i dylematy nauk o przedsiębiorczości” – 80-lecie Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw UEK oraz 50-lecie pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej prof. R. Borowieckiego
    • IX Konferencja Naukowa „Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
    • Konferencja Naukowa „Nieruchomości i inwestycje – aspekty globalne”
    • VII Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
    • International Scientific Conference Financial Reporting and Auditing: “Challenges and Opportunities for Accounting Researchers and Educators
    • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi” 
    • XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian”

    2016

    • Symulacja Obrad ONZ „Cracow Model United Nations – KrakMUN”
    • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”
    • XXI Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych”
    • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu”
    • Sympozjum Naukowo-Integracyjne

    2015

    • 11th International Conference of ASECU “Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development”
    • Symulacja Obrad ONZ „Cracow Model United Nations – KrakMUN”
    • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wiedza – Gospodarka – Społeczeństwo”
    • XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji”
    • „Sprawozdawczość i rewizja finansowa – uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne”
    • Międzynarodowa Konferencja „Przyszłość nauczania języków obcych na uczelniach wyższych”

    XXIX Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, współorganizowany przez Fundację UEK

    Zdjęcia dzięki uprzejmości Katedry Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

    Fundacja Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie

    ul. Rakowicka 27
    31-510 Kraków
    Kampus UEK, Dom Ogrodnika, I piętro

    Adres e-mail: fundacja@uek.krakow.pl
    nr tel.: +48 12 293 74 63 (Fundacja)
    nr tel.: +48 575 855 999 (Parking)