POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, (dalej jako RODO), Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego z siedzibą w Krakowie (31-510), Ul. Rakowicka 27, KRS 0000216824 (dalej także jako Administrator) informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego z siedzibą w Krakowie (31-510), ul. Rakowicka 27, fundacjauek.krakow.pl, KRS 0000216824.
  2. Administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
   1. Realizacji umów o pracę,
   2. Realizacji umów cywilnoprawnych,
   3. Realizacji umów o wolontariat,
   4. Realizacji projektów,
   5. Ewidencji klientów Klubu Grota 2,
   6. Ewidencji e-sklepu kwartalinka Świat Nieruchomości,
   7. Ewidencji klientów Parkingu Fundacji UEK,
   8. Ewidencji klientów kursów językowych QUEST,
   9. Ewidencji autorów artykułów, książek, redaktorów, recenzentów,
   10. Ewidencji studentów i absolwentów UEK,
   11. Ewidencja uczestników konferencji, szkoleń,
   12. Ewidencji kontrahentów Administratora,
   13. Promocji działalności Administratora.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisu prawa lub na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
   1. do momentu odwołania zgody lub upływu okresu na który zgoda została udzielona, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO,
   2. przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia umowy, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. Art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,
   3. przez okres wymagany przepisami prawa, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. Art. 6 ust. 1 lit. c. RODO,
   4. do wygaśnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. Art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku danych udostępnionych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy wynika to z przepisu prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  9. Aby skorzystać z ww. praw możesz się z nami skontaktować:
   1. telefonicznie pod numerem: 12 293 74 63
   2. e-mailowo: fundacja@uek.krakow.pl
   3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres:

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Fundacja Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510, Kraków
Kampus UEK, Dom Ogrodnika, I piętro

Adres e-mail: fundacja@uek.krakow.pl
nr tel.: +48 12 293 74 63 (Fundacja)
nr tel.: +48 575 855 999 (Parking)