ORGANIZACJE STUDENCKIE

Wyniki Konkursu o grant Fundacji UEK

I edycja 2024

Niezmiernie miło nam ogłosić, że dobiegł końca ostatni etap oceny merytorycznej wniosków w Konkursie o grant Fundacji UEK.
Z tego miejsca, pragniemy wszystkim bardzo serdecznie podziękować oraz pogratulować podjęcia inicjatywy.

Żywimy głęboką nadzieję, że każdy z Waszych pomysłów, niezależnie od wyników Konkursu,
zostanie wcielony w życie, jeśli nie teraz, to w najbliższej przyszłości.

Tym samym, gorąco zachęcamy pozostałych do spróbowania swoich sił w kolejnych edycjach naszego konkursu.

Decyzją Komisji Konkursowej laureatami I Edycji Konkursu o grant Fundacji UEK zostają:

I

KN Analiz Strategicznych

4 000 zł

NAZWA PROJEKTU

Strategiczne spotkania
w świecie biznesu

II

KN FutureLAB

3 000 zł

NAZWA PROJEKTU

Konferencja naukowa
„Innowacje w nauce i praktyce: Jakość i zarządzanie produktem”

III

KN Rozwoju Osobistego

2 000 zł

NAZWA PROJEKTU

KIWISiak

IV

KN Art&Finance

1 000 zł

NAZWA PROJEKTU

FINeART:
Łącząc finanse i sztukę

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje oraz zapraszamy do kontaktu
w celu odbioru nagrody.

O Konkursie Fundacji UEK

I edycja 2024

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizując swoje założenia statutowe na rzecz środowiska akademickiego ukierunkowała swoje działania w tym roku na wsparcie kół naukowych, czynnie funkcjonujących przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego wśród zgłoszonych projektu o charakterze badawczym, naukowym, artystycznym lub innowacyjnym.

Pula nagród wynosi 10 000 złotych. Przyznaje się I nagrodę w wysokości 4 000 zł, odpowiednio II nagrodę – 3 000 zł, III nagrodę – 2 000 zł i wyróżnienie w kwocie 1 000 zł.

Konkurs składa się z 8 etapów:

  1. Złożenie w formie elektronicznej wniosku o grant w Konkursie Fundacji UEK (Załącznik 1) na adres fundacja@uek.krakow.pl od 08.04.2024 do 21.04.2024 r. godz. 23:59;
  2. Dostarczenie podpisanych obowiązkowych oświadczeń oraz opinii opiekuna koła naukowego (Załącznik 2 i 3) do siedziby Fundacji UEK przy ul. Rakowicka 27, (Kampus UEK, Dom Ogrodnika, I piętro), 31-510 Kraków, do dnia 22.04.2024 r. godz. 14:00;
  3. Ocena formalna wniosków od 23.04.2024 r. do 30.04.2024 r.
  4. Ocena merytoryczna wniosków (przy pomocy kryteriów opisanych w Regulaminie);
  5. Ogłoszenie wyników na stronie internetowej Fundacji UEK oraz rozesłanie wiadomości e-mail do zwycięzców nie później niż 31.05.2024 r.;
  6. Podpisanie umowy o darowiznę w wyznaczonym terminie;
  7. Realizacja zwycięskich projektów;
  8. Dostarczenie do siedziby Fundacji UEK sprawozdania (Załącznik 4) w terminie do 14 dni po realizacji projektu.

W celu zasięgnięcia dalszych informacji zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu przez adres e-mail: fundacja@uek.krakow.pl lub nr tel. 12 293 74 65.

Pliki do pobrania:

Regulamin 
Zalacznik_1
Zalacznik_2
Zalacznik_3
Zalacznik_4

Termin składania wniosków o grant Fundacji UEK

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Fundacja Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Kampus UEK, Dom Ogrodnika, I piętro

Adres e-mail: fundacja@uek.krakow.pl
nr tel.: +48 12 293 74 63 (Fundacja)
nr tel.: +48 575 855 999 (Parking)