PODMIOTY GOSPODARCZE

Oferta usługowa

W poszukiwaniu środków na rzecz Fundacji UEK oraz wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom otoczenia gospodarczego kierujemy do wszystkich organizacji samorządowych i podmiotów gospodarczych ofertę usług konsultingowych i badawczych, realizowanych przez środowisko Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 1. opracowania strategii rozwoju miast
 2. opracowania polityki mieszkaniowej dla gmin oraz cząstkowych zagadnień z tego zakresu
 3. opracowania studiów wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych dla uzyskania finansowania z funduszy UE (m.in. z zakresu infrastruktury 
     komunalnej)
 4. studia wykonalności dot. przedsięwzięć energetycznych
 5. oszacowania ekonomicznych skutków realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wdrażania zadań wynikających z tych planów
 6. przygotowywanie strategii rozwoju handlu oraz oszacowania skutków budowy wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
 7. restrukturyzacja przedsiębiorstw oraz zakładów komunalnych
 8. opracowywanie Planów Rozwoju Lokalnego, Programów Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i innych
 9. wykonywanie, opracowywanie badań rynkowych i badań opinii społecznej na potrzeby organizacji samorządowych i społeczności lokalnych
 1. opracowania studiów wykonalności oraz innych dokumentów niezbędnych dla uzyskania finansowania z funduszy UE
 2. wykonywanie oraz opracowywanie badań rynkowych i marketingowych
 3. przygotowywanie programów restrukturyzacji
 4. sporządzanie analiz funansowych i ekonomicznych
 5. przygotowywanie strategii działania firmy oraz strategii funkcjonalnych
 6. studia wykonalności projektów inwestycyjnych
 7. opracowywanie strategii prywatyzacyjnych
 8. wycena przedsiębiorstw
 9. wycena majątku
 10. audyt personalny
 11. projektowanie systemów wynagrodzęń

Fundacja Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie

ul. Rakowicka 27
Kampus UEK, Dom Ogrodnika, I piętro
31-510, Kraków

Adres e-mail: fundacja@uek.krakow.pl
nr tel.: +48 12 293 74 63 (Fundacja)
nr tel.: +48 575 855 999 (Parking)