WŁADZE

Zarząd Fundacji UEK

dr hab. Jarosław Plichta, prof. UEK – Prezes Zarządu

mgr Katarzyna Kwaśniak – Członek Zarządu

 

Rada Fundacji UEK

dr hab. inż. Andrzej Chochół, prof. UEK – Przewodniczący Rady

dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK

prof. dr hab. Wanda Sułkowska

prof. dr hab. Wacław Adamczyk

prof. dr hab. Tadeusz Grabiński

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

Fundacja Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie

ul. Rakowicka 27
31-510, Kraków
Kampus UEK, Dom Ogrodnika, I piętro

Adres e-mail: fundacja@uek.krakow.pl
nr tel.: +48 12 293 74 63 (Fundacja)
nr tel.: +48 575 855 999 (Parking)